Πρόσκληση σε ημερίδα-δράση ευαισθητοποίησης σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 9.30 -12.00

Πρόσκληση σε ημερίδα-δράση ευαισθητοποίησης σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 9.30 -12.00

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη ΚΕΕΕ για τη πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ