Πρόσκληση στην παρουσίαση του έργου I-STARS “Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs”

Πρόσκληση στην παρουσίαση του έργου I-STARS “Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs”

Ατζέντα

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ στο αντικείμενο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ