Πρόσκληση συμμετοχής στην προκαταρκτική διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για έπιπλα γραφείου (καναπέδες και καθίσματα) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου»

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών έχει εκπονήσει σχέδια Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα παρακάτω είδη επίπλων γραφείου:

α) Καθίσματα Συνεργασίας Με Μπράτσα και Χωρίς Μπράτσα,
β) Καθίσματα Εργασίας Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ,
γ) Καναπέδες Γραφείου (Τριθέσιοι/Διθέσιοι/Μονοθέσιοι) και Καναπέδες Αναμονής (Τριθέσιοι/ Διθέσιοι)

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης των προαναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών διενεργείται δημόσια διαβούλευση αυτών στο ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός.

Πατήστε ΕΔΩ για αναλυτικές πληροφορίες.

 

Προηγούμενο Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικών πληροφορικής (ΤΠΕ εξοπλισμού) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Σάμου για το έτος 2023. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2023

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ