Πρόσκληση του ΕΒΕΑ σε Έργο με τίτλο: “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Φαρμάκου” (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)

Πρόσκληση του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου που αφορά στο Έργο, που υλοποιεί το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τίτλο: “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Φαρμάκου”, επιδοτούμενο από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Κανόνες λειτουργίας των οικονομικών φορέων που επανεκκινούν κατά τα τελικά στάδια επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στις 6, 8, 15 και 29 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ