Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικού MAINTENANCE KIT.

Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς υπ’αριθμό 8030/16/145-Β με Α.Δ.Α.: ΩΞΛΖ46ΜΤΛΒ-ΛΛ1, για την ΑΓΟΡΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ, ΉΤΟΙ ΔΎΟ (02) ΤΕΜ. MAINTENANCE KIT, για την άμεση και κατεπείγουσα επισκευή δύο (02) εκτυπωτών μάρκας LEXMARK MS 810DN του Γραφείου Καταγραφής και Χαρτογράφησης Αλλοδαπών της Υποδ/νσης Ασφαλείας Σάμου 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Δυνατότητα για νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ