Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα, συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση προγραμμάτων εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς για το 2018, στις χώρες μέλη του Δ.Ε.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα, συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση προγραμμάτων εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς για το 2018, στις χώρες μέλη του Δ.Ε.Ε.

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη κατεπειγουσών ανελαστικών λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου και των Υφιστάμενων Υπηρεσιών της.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ