Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις – Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α’/27-10-2020)

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις 

Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α’/27-10-2020).

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Υπομνηστικό προς οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών από 1.7.2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ