Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε μερικώς τις εν θέματι διαδικασίες εμπορίου και σήμανσης , οι οποίες θα ισχύσουν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και περαιτέρω επικαιροποίηση  μέχρι το τέλος του έτους.

1. Σήματα  Υγείας και ταυτοποίησης της Ε.Ε.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το αυγοειδούς σχήματος σήμα υγείας και ταυτοποίησης της ΕΕ σε προϊόντα ζωικής προέλευσης (Products of Animal Origin – POAO) που παράγονται και πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι  την 1η Ιανουαρίου 2021. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα σήματα υγείας και ταυτοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου  για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης  για να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους υγείας και ευζωΐας.

2. Διεύθυνση υπευθύνου επιχειρήσεων τροφίμων (Food Business operator – FBO)

Πρέπει να χρησιμοποιείται μια διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον υπεύθυνο της επιχείρησης του FBO στα προσυσκευασμένα τρόφιμα ή στις καζεΐνες που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ο υπεύθυνος δεν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα αναγράφεται τη διεύθυνση του εισαγωγέα.

3. Βιολογικό λογότυπο της ΕΕ

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ σε οποιαδήποτε βιολογική τροφή ή ζωοτροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο  από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκτός εάν:

– ο φορέας ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένος από την ΕΕ να πιστοποιεί εμπορεύματα του ΗΒ για εξαγωγή στην ΕΕ.

– το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφωνήσουν να αναγνωρίζουν τα πρότυπα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (ισοδυναμία – equivalency).      

4. Από 1/1/21 στα εισαγόμενα σύμμικτα και ανάμικτα τρόφιμα και αυγά θα πρέπει να αναγράφεται η συγκεκριμένη χώρα ή όλες οι χώρες προέλευσης του προϊόντος.

5. Από 1/1/21 τα προϊόντα κιμά κρέατος και φρούτων και λαχανικών π.χ. στη περίπτωση που προέρχονται και από χώρα/ες της Ε.Ε. και του Η.Β. πρέπει να επισημαίνονται «UK and non-UK».

Εάν κάποιος βρετανός εμπορευόμενος είναι μέλος ή αποτελεί μέρος κάποιου εγκεκριμένου σχήματος εμπόρων (Approved Trader Scheme), το οποίο βασικά λειτουργεί ως σήμα διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε., με συνέπεια τις ταχύτερες διαδρομές μέσω των τελωνείων και τους λιγότερους ελέγχους, θα πρέπει να αντικαθιστά το έμβλημα της Ε.Ε. από τις βρετανικές ετικέτες τροφίμων, με αυτό του Η.Β.

6. Από 1/1/21 στις εισαγωγές ανάμικτων ελαιολάδων, θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα κάθε χώρα προέλευσης ή μίγμα ελαιολάδων από περισσότερες από μία χώρες «blend of [honeys/olive oils] from more than one country» ή παρόμοια φράση ή η ονομασία του εμπορικού μπλοκ κρατών για το οποίο η περιφερειακή συμφωνία εμπορίου εφαρμόζεται π.χ. μίγμα ελαιολάδων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης «blend of olive oils of European Union origin».

7. Από 1/1/21 στις εισαγωγές ανάμικτων μελιών, θα πρέπει να διαχωρίζεται η βρετανική προέλευση του μίγματος. Εάν υπάρχει μίξη μελιών από χώρες της Ε.Ε. και χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα μίγμα μελιών από περισσότερες από μία χώρες «blend of honeys from more than one country» ή παρόμοια φράση ή μίγμα μελιών από χώρες της Ε.Ε. και χώρες εκτός Ε.Ε. «blend of EU and non-EU honeys».

8.  Από 1/1/21 η εισαγωγή βοείου ή μοσχαρίσιου κρέατος θα πρέπει να σημαίνεται ότι είναι προέλευσης εκτός Η.Β. «Non-UK» στη περίπτωση που το ζώο από το οποίο προέρχεται το κρέας γεννήθηκε, μεγάλωσε και εσφάγη εκτός Η.Β. και Ε.Ε. Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστή η προέλευση του ζώου, τότε η σήμανση «εισαγωγή ζώντος ζώου στην Ε.Ε.» θα πρέπει να μετατραπεί σε «βόειο κρέας από εισαγωγή ζώντος ζώου στο Η.Β.».

9. Από 1/1/21 η εισαγωγή αυγών στο Η.Β. από χώρες εκτός Ε.Ε. οι οποίες δεν τηρούν τους βρετανικούς κανονισμούς  για το εμπόριο αυγών, θα πρέπει να επισημαίνεται αντίστοιχα ως «Non-UK standard» και όχι «Non-EC standard».  

10.  Λογότυπα γεωγραφικής ένδειξης (GI):

Από 1/1/21 τα προϊόντα τροφίμων ή ποτών που προστατεύονται με ονομασίες Γεωγραφικών Ενδείξεων (εκτός από κρασί ή αλκοολούχα ποτά) πρέπει να χρησιμοποιούν το σχετικό λογότυπο του ΗΒ. Η χρήση του λογότυπου είναι προαιρετική για το κρασί ή τα αλκοολούχα ποτά που προστατεύονται από Γ.Ε. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργήσει τα δικά του συστήματα Γεωγραφικών Ενδείξεων από την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα δοθεί χρόνος 3 ετών από τo πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογής των λογοτύπων του Η.Β. για να εγκριθεί το σχετικό λογότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου στις συσκευασίες των εισαγόμενων τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.

 

Προηγούμενο Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» για το έτος 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ