Συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου.

Το Επιμελητήριο Σάμου ενημερώνει τα μέλη του ότι στο πλαίσιο μελετητικού έργου από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, επιδιώκεται να αναδειχθεί η νησιωτικότητα ως συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και να προταθεί ένα σύνολο εστιασμένων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, των υποδομών και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο θαλάσσιο χώρο, με έμφαση στα νησιά.

 

Εδώ θα βρείτε σύνδεσμο του ερωτηματολογίου https://www.surveymonkey.com/r/ynanp  

Τονίζεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η πλήρης συμπλήρωση του θα αποτελέσει σημαντική πηγή καταγραφής.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email unipimar@gmail.com ή στο τηλ: 210-4142421 (Kαθηγητής Άγγελος X. Κότιος, Πρύτανης –  email: akotios@unipi.gr , akotios@gmail.com).

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Σεμινάρια Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ