Συγκεντρωτικά οι αποφάσεις για τις έως τώρα αξιολογημένες αιτήσεις των Ενταγμένων και απορριπτέων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές». Εκκρεμούν ακόμα αρκετες αιτήσεις προς αξιολόγηση.

Συγκεντρωτικά οι αποφάσεις για τις έως τώρα αξιολογημένες αιτήσεις των Ενταγμένων και απορριπτέων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές». Εκκρεμούν ακόμα αρκετες αιτήσεις προς αξιολόγηση.

 

Διαβάστε τες συνολικά:

1 ΨΧΛ746ΜΤΛΡ-ΙΛΖ_9ΗΤΡΟΠ. (10Η ΕΝΤΑΞΗ)_ΠΛΗΤΤ. ΦΚ (1)

2 6ΒΕΑ46ΜΤΛΡ-ΘΨΤ_10Η ΑΠΟΦ.ΑΠΟΡΡ._ΠΛΗΤΤ ΦΚ

3 20221219_8h_trop_ent_fysikes_katastrofes

4 6Φ4946ΜΤΛΡ-1Ο2_9η ΑΠΟΦ.ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ_ΠΛΗΤΤ ΦΚ

5 6Φ4946ΜΤΛΡ-1Ο2_9η ΑΠΟΦ.ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ_ΠΛΗΤΤ ΦΚ

6 20221205_7h_apof_entakshs

7 Ψ88Χ46ΜΤΛΡ-04Σ_3Η ΑΠΟΦ.ΑΠΟΔ_ΑΠΟΡΡ.ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_ΦΚ

8 20221216_8h_aporr_fysikes_katastrofes

Προηγούμενο Επαφές από εκθέτες (Περιφέρεια Β. Αιγαίου)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ