Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ

Συνοπτικός Διαγωνισμός  για την προμήθεια οπωροκηπευτικών Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά τη περίοδο της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ