Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου

Δείτε την συνημμένη υπ’ αριθμό 6481/6/51/2-ια΄ από 08/02/2018 απόφαση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με Α.Δ.Α.: 69ΤΝ465ΧΘ7-4ΜΦ & ΑΔΑΜ: 18PROC002645649 για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, για το χρονικό διάστημα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2018.

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ