Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας μελανωτήρων εκτυπωτικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας μελανωτήρων εκτυπωτικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

 

Διακήρυξη 3/2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ