ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Δυνατότητες χρηματοδότησης βάσει του ΠΔΠ 2021-2027 και του προσωρινού Μέσου Next GenerationEU

Προηγούμενο Διερευνητικό ενδιαφέρον για τη διεθνή Έκθεση ABU DHABI INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2023

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ