Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων – Γέφυρα ασφάλειας για μια νέα καθημερινότητα – Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων – Γέφυρα ασφάλειας για μια νέα καθημερινότητα – Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ