Σχέδιο Χορηγιών μέχρι και 5.600€ για τουριστικές επιχειρήσεις στα πλαίσια του έργου I-STARS “Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs”, το οποίο υλοποιεί το INSULEUR.

Σχέδιο Χορηγιών μέχρι και 5.600€ για τουριστικές επιχειρήσεις στα πλαίσια του έργου I-STARS “Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs”, το οποίο υλοποιεί το INSULEUR.

Ο τουρισμός συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, και πρωτίστως αυτή των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Κινητήρια δύναμη του: το περιβάλλον (φυσικό, πολιτισμικό, κοινωνίες υποδοχής) του οποίου είναι θύμα λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ συνδράμει παράλληλα στο πρόβλημα επεμβαίνοντας στα περιβαλλοντικά γνωρίσματα, τροποποιώντας τον αρχικό χαρακτήρα τους, με αποτέλεσμα να επιδρά και στην ίδια την μελλοντική πορεία του.
Εξού και η διατύπωση μιας νέας προσέγγισης για την ανάπτυξη του τουρισμού – του βιώσιμου τουρισμού – η οποία να λαμβάνει πλήρως υπόψη της τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, ικανοποιώντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής του τουρισμού με όρους παρόντος και μέλλοντος.
Με τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν το 99,8% των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ε.Ε., το έργο με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., προσδοκάει να αλλάξει τις καθιερωμένες τους πρακτικές προκειμένου να ανακάμψουν και να ανοικοδομηθούν κατάλληλα, αντιμετωπίζοντας τόσο τις ανησυχίες των πελατών τους – οι οποίοι ολοένα και περισσότεροι γνωρίζουν και ανησυχούν για το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν οι διακοπές τους – όσο και τις περιβαλλοντικές απειλές. Αυτό, ωστόσο, απαιτεί γνώση, νέες δεξιότητες και οικονομικούς πόρους από πλευράς των επιχειρήσεων.
Σε αυτό έρχεται να απαντήσει το Σχέδιο Χορηγιών το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από το INSULEUR στο πλαίσιο του I-STARS.

 

Προηγούμενο Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Θέση σε κυκλοφορία και έλξη ρυμουλκουμένων για μεταφορά εμπορευμάτων από ΦΔΧ και ΦΙΧ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ