Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – Ενημέρωση για συμμετοχή εργαζομένων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης (Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ: 5002525, για την συμμετοχή των εργαζομένων τους.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των τομέων της οικονομίας, ή εποχικά εργαζόμενους και στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και στη προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 16.09.2020 έως Τετάρτη 14.10.2020 στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ: https://sevek.gr/portal/el/Β-πρόσκληση-για-ωφελούμενους 

 

Επιστολή Σ.Ε.Β.Ε.Κ – 22-09-2020

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου: http://www.sevek.gr  ή να επικοινωνήσετε με το σύνδεσμό μας Δ/νση: Ξενοφώντος 15α, ΤΚ 10557,Αθήνα, Τηλ.:210 3253237, e-mail: sevek@sevek.gr 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» για το έτος 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ