Το Επιμελητήριο Σάμου ενημερώνει τα μέλη του για την εξειδικευμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ 1881/29.5.2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιού COVID-19″.

Η Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την εξ αποστάσεως εξειδικευμένη εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ  1881/29.5.2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιούCOVID-19″. Η εκπαίδευση είναι επ’ αμοιβή.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Κύρια και Μη Κύρια καταλύματα.

 Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 

 

Για υποβολές αιτήσεων ακολουθήστε αναλόγως τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Για όσους διαθέτουν έγκυρο λογαριασμό GMAIL: https://forms.gle/yQ7iv6iXHpmrtcu78

2. Για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό GMAIL: https://forms.gle/7nE7XnLUGkM1om5h7  

 

Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 23:59

 

Μετά την υποβολή της αίτησής, θα ακολουθήσει ενημερωτικό email σχετικά με τις λεπτομέρειες του σεμιναρίου και των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν. 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο προμήθειας αναλώσιμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ