Τροποποίηση της υπό στοιχεία αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β΄4241).

Απόφαση: Τροποποίηση της υπό στοιχεία αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β΄4241).

ΦΕΚ 5571/20-09-2023

 

 

Προηγούμενο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Σάμου «Ελπινίκη Μιχαλούδη» – Σχολικό Έτος 2023 – 2024 – Β’ Περίοδος Εγγραφών από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 07:00 έως και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ