Υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Υφισταμένων Γυμναστηρίων & Παιδοτόπων” του ΕΠΑνΕΚ

 

01. Δικαιολογητικά Γυμναστήρια-Παιδότοποι V_B

02. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης – αίτημα επαλήθευσης

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Β_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

Προηγούμενο 4ος επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το 2022

Leave Your Comment

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ