Υλικό για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης στη Δράση “Επιχορήγηση Υφισταμένων Γυμναστηρίων & Παιδοτόπων” του ΕΠΑνΕΚ

 

01. Δικαιολογητικά Γυμναστήρια-Παιδότοποι V_B

02. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης – αίτημα επαλήθευσης

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Β_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

Προηγούμενο 4ος επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το 2022

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ