Υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο του άρθρου 16 του Ν. 4182/2013.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (73108 ΕΞ 2019/01-07-2019, ΦΕΚ 2876 Β΄), περί καθορισμού των λεπτομεριών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, θα συμμετέχουν στην τακτική κλήρωσης της 31ης Ιανουαρίου 2021 όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο μέχρι την 31/10/2020.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

 

 

 

Προηγούμενο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – Ενημέρωση για συμμετοχή εργαζομένων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης (Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ