Υποβολή προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη αναγκών αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου της ΠΕ Σάμου.

Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου & Π.Ε. Ικαρίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου της, σας προσκαλεί να υποβάλλεται προσφορές συμπληρώνοντας στους Πίνακες 1 και 2 τις στήλες α) κόστος αστικής ευθύνης καλύψεων αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου (σύμφωνα με τον πίνακα μηνών ασφάλισης –τελευταίος πίνακας) β) προσφερόμενα ασφαλιζόμενα ποσά.

Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με μικρότερα ασφαλιζόμενα πόσα από τα ζητούμενα ελάχιστα και θα υπερτερήσουν προσφορές που θα προσφέρουν περισσότερες των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων στις ίδιες προσφερόμενες τιμές. Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών , Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 15/04/2022 και ώρα 13:00, στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, 2ος όροφος, στο Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων και Α. Αλέξη τηλ. 2273350422, με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά), υπεύθυνος υπάλληλος Σεϊτανίδης Γεώργιος.

 

Διαβάστε αναλυτικά τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2022.

 

 

Προηγούμενο 3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού- Παράταση Προθεσμίας (1η Ιουνίου 2022)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ