Υποβολή Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 2020-2021 έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

Υποβολή Σχεδίων Δράσηςστο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 2020-2021 έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

Το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, το οποίο επιχορηγεί με 2430€ καθένα από τα 406 ΕΠΑΛ της χώρας με σκοπό το σχεδιασμό, δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων(project), ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο υποβολών τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας«NΟΗΣΙΣ»στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καλεί το σύνολο των ΕΠΑΛ της χώρας να καταθέσουν ως και την Δευτέρα 5η Απριλίου 2021 το δικό τους εκπαιδευτικό ΣχέδιοΔράσης με σκοπό να λάβουν άμεσα την σχετική επιχορήγηση για την υλοποίηση των δράσεων τους. 

Ώρα για «Σχέδιο» και «Δράση»! Υποβολές έως 5 Απριλίου 2021

Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων, της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης είναι Projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αφορούν επίσης κοινωνικά θέματα και δράσεις πολιτισμούστο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με τη μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία, την οποία αποκτούν οι μαθητές από την ενεργό συμμετοχή τους. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NΟΗΣΙΣ» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.2190/1994, Αρ. 14, Παρ. 1). Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού. Λόγω της προγενέστερης εμπειρίας του σε υποστήριξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει επιλεχθεί ως ο καταλληλότερος φορέας για την διαχείριση και των Σχεδίων Δράσης.

Επικοινωνήστε έγκαιρα με την Ομάδα έργου ΜΝΑΕ του ΝΟΗΣΙΣ και διασφαλίστε τη φετινή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Στοιχεία  Επικοινωνίας

Email:mnae@noesis.edu.gr

Website:https://mnae.noesis.edu.gr

Δ/νση:NOESIS 6το χλμ.

Θεσσαλονίκης – Θέρμης

ΤΚ 57001

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:231 231 5330

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαρτίου οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ