Υπομνηστικό προς οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών από 1.7.2021

Ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι ο κατάλογος των αιτημάτων για δασμολογικές ποσοστώσεις/αναστολές που θα ισχύσουν από 1.7.2021 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής και συγκεκριμένα στον

ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el 

 

 

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο Υπομνηστικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε ΣΑΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ