Υπουργική Απόφαση η οποία παρατείνει έως 15-2-2022 την προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού)

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στη γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης η οποία παρατείνει έως 15-2-2022 την προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), όπως ορίζεται στην παρ. 5.19 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄3520), όπως ισχύει.

Διαβάστο το Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Επιστημονικό Συνέδριο Global Food Summit 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαρτίου 2022.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ