Υποχρέωση προσκόμισης σεμιναρίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σημαντική υπενθίμιση:

Τα πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται κάθε έτος να προσκομίζουν στο Μητρώο του Επιμελητηρίου τα πιστοποιητικά επαγγελματικής εκπαίδευσης (σεμινάρια) διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Παρουσίαση 1ης Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Live Streaming 15.12.21, 14:00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ