Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τη Δράση «Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση του Διεθνούς Αερολιμένα Σάμου για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ