Φωτογραφήσεις στις Τελετές Καθομολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσβαση των φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 

Προηγούμενο Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ) και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ. Αιγαίου) για το έτος 2022.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ