Χρονοδιάγραμμα Εκλογών 2017

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

1

Συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής 4 μήνες πριν την λήξη της θητείας του ΔΣ μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών (άρθρο 2, παρ 1,  ΠΔ 372/1992)

16/08/2017

 (Τρίτη)

2

Πρώτη Συνεδρίαση Εκλογικής Επιτροπής εντός 5 ημερών από την συγκρότηση της (άρθρο 2, παρ.2, ΠΔ 372/1992) (κατ΄ εξαίρεση Ν.4484/17, άρθρo58, παρ.6) – ανακοίνωση

28/08/2017 (Δευτέρα)

3

Πρόσκληση για τις εκλογές τουλάχιστον 50 ημέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 1, παρ.1, ΠΔ 372/1992)

 

26/10/2017 (Πέμπτη)

 

4

Εξόφληση ή διακανονισμός οφειλών 40 ημέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 3, παρ.3, ΠΔ 372/1992)

06/11/2017 (Δευτέρα)

 5

Κύρωση προσωρινών εκλογικών καταλόγων ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ανακοίνωση περί κύρωσης και επικείμενης έκθεσης σε μία ημερήσια εφημερίδα. (άρθρο 4, παρ 1, ΠΔ 372/1992)

15/11/2017 (Τετάρτη)

6

Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιοτήτων 30 ημέρες πριν της εκλογές (άρθρο 7, παρ.1, ΠΔ 372/1992).

16/11/2017 (Πέμπτη)

7

Έκθεση προσωρινών εκλογικών καταλόγων στα γραφεία του Επιμελητηρίου (επί 3 ημέρες) (άρθρο 4, παρ.1, ΠΔ 372/1992)

16/11/2017 Πέμπτη

17/11/2017 Παρασκευή

20/11/2017 Δευτέρα

8

Τριήμερος προθεσμία ενστάσεων κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων (άρθρο 4, παρ. 2 , ΠΔ 372/1992)

23/11/2017 (Πέμπτη)

9

Εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων και οριστικοποίηση αυτών. (άρθρο 4, παρ.5, ΠΔ 372/1992)

27/11/2017 (Δευτέρα)

10

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων εντός 10 ημερών από κατάθεση και ανάρτηση αυτών σε εμφανές μέρος (άρθρο 7, παρ.1, ΠΔ 372/1992)

27/11/2017 (Δευτέρα)

11

Λήξη προθεσμίας ενστάσεων υποψηφιοτήτων εντός 3 ημερών από το 10ημερο (άρθρο 7, παρ. 3, ΠΔ 372/1992)

30/11/2017 (Πέμπτη)

12

Έκδοση απόφασης επί ενστάσεων εντός 2 ημερών από υποβολής των (άρθρο 7, παρ. 3, ΠΔ 372/1992)

04/12/2017 (Δευτέρα)

13

Κύρωση οριστικού καταλόγου υποψηφίων και ανάρτηση αυτού (άρθρο 7, παρ 3,  ΠΔ 372/1992).

04/12/2017 (Δευτέρα)

14

Ορισμός τύπου του ψηφοδελτίου, δώδεκα ημέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 6, παρ. 1, ΠΔ 372/1992)

04/12/2017 (Δευτέρα)

15

Υποβολή εξουσιοδοτήσεων για εκπροσώπους επτά ημέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 3, παρ 2 , ΠΔ 372/1992)

08/12/2017 (Παρασκευή)

16

Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι μετά την υπόδειξη εκπροσώπων (άρθρο 3, παρ 2, ΠΔ 372/1992)

11/12/2017 (Δευτέρα)

17

Διεξαγωγή εκλογών 16,17 Δεκεμβρίου 2017 (άρθρο 1, παρ. 1, ΠΔ 372/1992)

16/12/2017 (Σάββατο)

17/12/2017 (Κυριακή)

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκλογών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ