Ψηφιακή Πλατφόρμα Υποβολής Προσφορών Επιχειρηματικής Συνεργασίας

Ψηφιακή Πλατφόρμα Υποβολής Προσφορών Επιχειρηματικής Συνεργασίας

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ