11η τροποποίηση της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ

11η τροποποίηση της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ

Τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις: α) «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» και β) «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προηγούμενο Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ( HDB) και το Επιμελητήριο Σάμου με θέμα: «Παρουσίαση υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB», την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 5:00 μμ-7:00 μμ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ