5η Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

5η Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

 

 

Προηγούμενο Έργο LIFE-IP CEI-Greece: Ενημερωτικό Υλικό Εκδηλώσεων Κυκλικής Οικονομίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 4 έως 7 Δεκεμβρίου 2023

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ