5 ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚHΣ ΣΧΟΛHΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ

Το τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚHΣ ΣΧΟΛHΣ τουΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ ανακοινώνει τη λειτουργία 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. 

 

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα αναλόγως προγράμματος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης, και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές που περιλαμβάνουν:

 

1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2. Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα – Για μη πτυχιούχους πληροφορικής

5. Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Δι-ιδρυματικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΕΜΠ.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (http://msc.icsd.aegean.gr )

έως και τη Κυριακή 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021. 

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2273082210/ 2273082054 (09.00 – 15.00) ή στο email dmicsd@aegean.gr .

 

 

 

 

Προηγούμενο Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ