6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

 

 

 

Προηγούμενο Ζωντανή αναμετάδοση εργασιών του Επετειακού Επιστημονικού Συνεδρίου του ΕΟΑΕΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ