Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024

Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόσκληση Ευρ. Βραβεία 2024
Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο 2024
Δελτίο Συμμετοχής

Οι κατηγορίες των Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:
• Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος
• Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
• Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης
• Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Διεθνοποίησης της Επιχείρησης
• Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης
• Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

• 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή, που ορίζεται από τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας, των δύο (2) προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού (εθνικοί νικητές).

• 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, των καλύτερων συμμετοχών (shortlist) από κάθε κατηγορία.

Κάθε Κράτος Μέλος έχει δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η τελετή βράβευσης των καλύτερων προτάσεων που θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2024 στην Ουγγαρία (προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ για το β΄ εξάμηνο 2024) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση βράβευσης προσκαλούνται όλοι οι φορείς των οποίων οι προτάσεις έχουν προκριθεί σε εθνικό επίπεδο (εθνικοί νικητές). Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή / φορέα στήριξης της επιχειρηματικότητας ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΟΝΟ για την κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα») που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, με κάποια πρωτοβουλία / δραστηριότητα που είναι ενεργή για δεκαπέντε (15) μήνες τουλάχιστον, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15.00. Η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και αποστολή ηλεκτρονικά του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρχείο σε μορφή word και pdf) στους εθνικούς συντονιστές, στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: NikolopoulouO@mindev.gov.gr και Garantzioti.i@mindev.gov.gr Επισημαίνεται ότι το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. Το δελτίο συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει χρήσιμες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής, αναρτώνται και στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://www.ggb.gr/el/node/2166

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotionawards_en

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εθνικούς συντονιστές:
ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
Tel: +30 210 3893822 / +30 210 3893826
NikolopoulouO@mindev.gov.gr και Garantzioti.i@mindev.gov.gr

Προηγούμενο Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ