Διακήρυξη 3ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Καυσίμων 2022 – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του 3ου επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων κίνησης, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με α/α: 156818.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 21 Μαρτίου και ώρα 10:00πμ.

Η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή είναι 11:00 πμ, ομοίως την ίδια ημέρα.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ

 

 

 

Στην διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8

ΤΚ 18538 Πειραιάς

Τηλ: 2132026829-844-845

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Leave Your Comment

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ