Διακήρυξη 3ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Καυσίμων 2022 – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του 3ου επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων κίνησης, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με α/α: 156818.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 21 Μαρτίου και ώρα 10:00πμ.

Η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή είναι 11:00 πμ, ομοίως την ίδια ημέρα.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ

 

 

 

Στην διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8

ΤΚ 18538 Πειραιάς

Τηλ: 2132026829-844-845

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ