Προσφορές για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της καθαριότητας των λοιπών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το διάστημα από 01/10/2022 έως τις 30/09/2024

Προσφορές για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της καθαριότητας των λοιπών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το διάστημα από 01/10/2022 έως τις 30/09/2024.

 

Προηγούμενο Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ