Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΝΣ ΣΑΜΟΥ”

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΝΣ ΣΑΜΟΥ” 

01.διακηρυξη

02. ειδικη τεχνικη υποχρεώσεων

03. τιμολογιο

04. προυπολογισμος

05. τεχνικη περιγραφη

06. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

07. ΣΧΕΔΙΟ-1

08. ΣΧΕΔΙΟ-2

09. ΣΧΕΔΙΟ-3

10. ΣΧΕΔΙΟ-4

11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

 

Προηγούμενο Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των Επιχειρήσεων για το έτος 2021.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ