Το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού στις 14 Μαϊου 2020 οργάνωσε τηλε-σεμινάριο με θέμα “Τουρισμός, η επόμενη μέρα” με έμφαση στο Β.Αιγαίο.

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού στις 14 Μαϊου 2020 οργάνωσε τηλε-σεμινάριο με θέμα “Τουρισμός, η επόμενη μέρα” με έμφαση στο Β.Αιγαίο.

Μπορείτε να βρείτε μια σύντομη καταγραφή των σημαντικότερων απόψεων που κατατέθηκαν. 

 

Επίσης μπορείτε να δείτε όλο το σεμινάριο είτε στο fb του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, είτε στο YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=euUqEuezRM4&t=31s).

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Κανόνες λειτουργίας των οικονομικών φορέων που επανεκκινούν κατά τα τελικά στάδια επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στις 6, 8, 15 και 29 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ